Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2007

Có đến 81 cách gây tổn thất cho các nhà hàng, quán bar tại Việt Nam

Metinfo tặng quý khách hàng một tài liệu hay cho công việc kinh doanh nhà hàng, quán bar. Tài liệu này được lấy từ VINALINK.

Không có nhận xét nào: