Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2007

Kế hoạch kinh doanh dành cho khách sạn nhỏ

Tặng quý khách sạn một mẫu “Kế hoạch kinh doanh” dành cho khách sạn nhỏ. Trích từ quyển “Đường vào nghề khách sạn” của nhà xuất bản Trẻ và CTCP Tinh Văn.

Đường vào nghề – kinh doanh khách sạn (NXB Trẻ – Công ty cổ phần Tinh Văn xuất bản) sẽ giúp bạn thực hiện được ước mơ này.

Đường vào nghề: Kinh doanh khách sạn giúp bạn nắm được các bước cơ bản trong lộ trình kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, tạo cho bạn sự tự tin trong việc lựa chọn công ăn việc làm của mình. Cuốn sách không chỉ cung cấp những thông tin khái quát về lĩnh vực kinh doanh khách sạn mà còn mô tả cặn kẽ các bước cần thực hiện trong việc điều hành khách sạn nếu bạn muốn hạn chế tỷ lệ thất bại đến mức thấp nhất. Cuốn sách đúc kết kinh nghiệm thực tế của các chuyên gia quản lý khách sạn đã nhiều năm lăn lộn với nghề.

Thông tin về cuốn sách:
Tên sách: Đường vào nghề: Kinh doanh khách sạn
NXB Trẻ, 2007 * Số trang: 252 * Giá: 39.000đ

Mọi chi tiết xin liên hệ: 8209691 (ext. 305, 306) hoặc qua địa chỉ e-mail: bwp@bwportal.com.

Không có nhận xét nào: