Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007

Giao diện Citinfo Cần Thơ



Một vài giao diện bên trong Citinfo Cần Thơ



Trang chủ phần tiếng Pháp




Một thoáng Cần Thơ



12 nhóm thông tin đầu tiên



Trang tìm khách sạn theo đường phố



Tìm phương tiện vận chuyển



Trang bản đồ tuyến du lịch Cần Thơ



Làng đan lọp Thới Long



Oóc-om-bok



Cháo cá lóc rau đắng tại trang ẩm thực



e-Brochure của Vườn Táo



Khu du lịch Phù Sa


Trang giới thiệu Làng du lịch Mỹ Khánh


Tuyến xe buýt


_

Không có nhận xét nào: