Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2008

Lễ công bố Năm du lịch quốc gia

Vào lúc 20 giờ ngày 21.02.2008, tại bờ nam sông Hậu, lễ công bố đã diễn ra suốt 80 phút dưới sự chứng kiến của hơn 6.000 khán giả tại chỗ. Bên ngoài khu vực diễn ra Lễ công bố còn có hàng vạn người xem qua các màn hình lớn, chưa tính đến khán giả xem truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương và đài quốc gia tại nhà.

Ảnh: www.metinfo.vn

1 nhận xét:

ngudat nói...

Hình tối quá, không thấy gì hết. Đề nghị bác tăng sáng