Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2008

Mekong - Cần Thơ 2008 bắt đầu: Lễ hội đường phố

Lễ hội đường phố diễn ra lúc 17 giờ 30 ngày 21.01.2008 tại thành phố Cần Thơ đã mở đầu cho tuần lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ 2008.
Ảnh: www.metinfo.vn

Không có nhận xét nào: