Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2008

Tứ tuyệt kỳ thạch

Trầm tích – Vụn núi lửa – Biến chất nhiệt động – Thạch nhũ. Bốn loại đá hội tụ trong cuộc trưng bày “Tứ tuyệt kỳ thạch” tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp xuân Mậu Tý 2008.


Limestone, trầm tích hóa học

Thạch nhũ (Quảng Bình)

Không tên

Không tên

Sỏi kết (trầm tích hóa học)

Tuff Hematite, vụn núi lửa

Chalcedonyx (trầm tích hóa học)

Không tên

Không tên

Không tên

Không tên

Marble (trầm tích hóa học)

Marble (trầm tích hóa học)

Không tên

Không tên

Ảnh: Ngọc Mai

Không có nhận xét nào: