Thứ Hai, 24 tháng 9, 2007

NGOÀI TIẾNG THU CA


Nhắm mắt lại tưởng đêm về quá khứ
Em nghe gì ngoài tiếng Thu ca
Gió trở lạnh mây bay về tứ xứ
Khoảng trời Không rỗng lặng la đà

Trong Không ấy chứa một điều Có thật
Là chẳng có gì ngoài khoảng trống bao la
Như em đã nhận ra thời thái cổ
Có gì đâu ngoài sáng tối đi qua

Em cứ tưởng mùa Thu đang hát
Tiếng lá rơi trong điệu gió mơ hồ
Tiếng cánh vỗ thời gian xào xạc
Sau cuối trời bay mãi đến hư vô

Cuối cùng tận là điểm đầu muôn thuở
Nói là đi mà thật đứng lặng yên
Hội ngộ, chia ly cũng đi về chốn cũ
Lá lìa cành trở lại cõi đầu tiên

Em nếm trải qua dòng đời mệt mỏi
Đau khổ ê chề ngồi hát vu vơ
Em yêu dấu có bao giờ tự hỏi
Sống hôm nay hay đợi đến bao giờ.Rancho Cordova 9 - 2007
*******

BEYOND THE AUTUMN SONG

Close your eyes, imagine of the past nights
What do you hear beside the Autumn songs
When the cold wind lures the clouds to all directions
Into Emptiness of space through all dimensions

The Emptiness contains a True Being
The Nothingness of the unlimited space
As you have known since beginning of time
What else is there but the passing of dark and light

You keep thinking the Fall is singing
The sound of falling leaves floats in the breeze
As the flapping wing of Time disturbs
Beyond the end of horizon to Eternity

In the end, also the begining for all
We said good bye, the fact, never have gone
Reunion, separation, we return to the same old space
As scattered falling leaves go back to their birth place

You have tasted the sorrow of life
Tired, suffered, aimlessly you sing alone
Dearest one, have you ever asked
Live today or wait for the unknown....

___________________

Trần Kiêm Đoàn
Hương Sa Mạc.
Boston, Autumn 2007

Không có nhận xét nào: