Thứ Tư, 26 tháng 9, 2007

Những gì có lợi cho dân ta...

Huỳnh Khắc Thảo

Việt Nam Hồ Chí Minh (Phiên bản 2)
Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 6 ĐBSCL

Tranh bút sắt, màu bột và dùng hiệu ứng chữ bằng computer rồi in bằng máy in phun trên silk.
______________
50cm x 70cm

Không có nhận xét nào: