Thứ Ba, 15 tháng 1, 2008

Canô hoa

Rước dâu bằng thuyền ở vùng sông nước quá đỗi quen thuộc, nhưng đội thuyền hoa rước dâu chuyên nghiệp bằng canô trang trí như vầy thì chỉ có ở nhà hàng nổi Bến Tre (BentreTourist).


Ảnh: Cẩm Nhung

Không có nhận xét nào: