Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

U Minh rạng sáng

Bùi Văn Bồng


Mái chèo khua lóc bóc đám ô rô
Xạc xào gió loang mềm lô dừa nước
Ngai ngái mùi cá khô tôm luộc
Bờ kênh dài mờ trắng màn sương

Đò An Biên xuôi về Vĩnh Thuận
Rừng đước xa mây ngũ sắc giăng mùng
Nắng tia quạt hồng lên bến cá
Vó ven rừng chờ con nước lên

Thao thức bưng biền mùa câu lưới
Ai tát đìa ì oạp cuối bờ kinh
Lão nông chống nạnh nhìn qua liếp
Rắn nướng, rượu thơm, chiếu trải thềm

Xẻo Cạn, Xẻo Rô, lại Xẻo Quýt
Vừa qua Đông Thái đã Thới Bình
U Minh rạng sáng mùa con nước
Đất níu trời mây nước mà xanh

Nhìn ra kinh rạch nước là nước
Ngó lên xanh thắm cây với cây
U Minh từ ấy bao gần gũi
Xị đế nhăm nhi ngấm cả ngày.Không có nhận xét nào: