Thứ Năm, 31 tháng 1, 2008

Đất

Huỳnh Kim


Ta nghèo bởi ta chưa hiểu đất
Đất sinh sôi ta sống chai lì
Đất bao dung ta thiếu lòng tha thứ
Đất mở đường ta lầm lũi bước đi


Không có nhận xét nào: