Thứ Năm, 10 tháng 1, 2008

Rượu Trần Đường

Metinfo vừa hoàn tất việc thiết kế bộ nhãn, hộp rượu cho Doanh nghiệp tư nhân Trần Đường. Chuyện hàng ngày này được chú ý vì các loại rượu của Trần Đường bên cạnh rượu đế là rượu a-nít (Anises) và áp-xanh (Absinthe). Cả ba đều rất… classic. Rượu a-nít và áp-xanh đã từng hết sức quen thuộc tại xứ đồng bằng này.Đã vậy, Trần Đường do chính thầy Trần Phước Đường, nguyên hiệu trường trường Đại học Cần Thơ là chủ. Một chuyên gia công nghệ sinh học không quen rảnh rỗi.

Chưa hết, vừa xuất hiện thì rượu Trần Đường được công nhận ngay là sản phẩm uy tín được chọn để phục vụ Năm Du lịch quốc gia Mekong – CanTho 2008._

Không có nhận xét nào: