Thứ Tư, 30 tháng 1, 2008

Ninh KIều vào xuân

______

Ảnh: Cẩm Nhung

Không có nhận xét nào: