Thứ Năm, 16 tháng 8, 2007

Một di tích quốc gia bị hỏa hoạn thiêu rụi

Hình ảnh này giờ không còn:


Những đàn dơi này giờ cũng ra đi gần hết:


Và những gì còn lại:
Ảnh này lấy từ blog của Trương Công Khả vì khi chúng tôi đến thì không được vào trong nữa:


Thật là buồn.

________________________________
Tin chùa Dơi cháy:
Báo Tuổi Trẻ: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=215583&ChannelID=3
Blog của TrươngCông Khả: http://truongcongkha.blogspot.com/2007/08/cha-di-sc-trng-chy-lnsc-trng-chy-cha-di.html
________________________________
Tài liệu đọc thêm về chùa Dơi (Mã Tộc, Wathsêrâytecho Mahatup):
http://www.quangduc.com/vietnam/chuaviet/soctrang/chuadoi.html


Không có nhận xét nào: