Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2007

Một thoáng AngKor

Huỳnh Kim


Sơ đồ đền Angkor

Trước đền Bayon

Du khách và Bayon


Trong đền Bayon

Với đồng nghiệp Việt Nam trước AngkorWat

Trong AngkorWat

Chờ bình minh AngkorWat

Bình minh AnglorWat


Bayon
"Ngồi và thở"

2006

1 nhận xét:

Trần Kim Đính nói...

Ảnh "ngồi và thở" có đôi mắt của người ngồi thiền rất đáng ngờ vì "liếc"... sang bên trái!
Tâm không tịnh!