Thứ Năm, 11 tháng 10, 2007

Gương mặt mới, vận hội mới

Chúc mừng website Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ (CBA) có gương mặt mới. Chúc website cũng như văn phòng CBA thân quen như mái nhà chung của doanh nghiệp Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long.

Không có nhận xét nào: