Thứ Năm, 11 tháng 10, 2007

Một năm vất vả, một ngày suy tưChỗ ngồi này dành cho mọi doanh nhân Việt Nam nhân ngày 13 tháng 10 trong đó có khách hàng, đồng nghiệp, thân hữu của Metinfo.

Mời an tọa, thư giãn và suy ngẫm cho chặng đường trước mặt.


Không có nhận xét nào: