Thứ Hai, 15 tháng 10, 2007

Chúng ta còn nhút nhát lắm!

Gala Dinner cho ngày Doanh nhân Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Cần Thơ (CBA) tổ chức đêm 13.10.2007 đã thu hút gần 100 quan khách và doanh nhân. Năm nay Gala mới mẻ hơn trước, tính hiệu quả thể hiện trong chương trình ngắn gọn, đầy đủ.

Tiết mục bất ngờ là phát biểu của Tiến sĩ luật Nguyễn Ngọc Điện về trách nhiệm của doanh nhân với xã hội. Theo tiến sĩ thì trách nhiệm này chỉ có thể hình thành và phát triển nếu sự tự tin của doanh nhân tăng lên. Mà sự tự tin đang thiếu này được cho rằng có yếu tố lịch sử: doanh nhân vẫn như đang trong một gia đình chứ chưa phải là một thực thể với đầy đủ tư thế. Mặc cảm của việc xếp hạng chót trong thứ hạng xã hội suốt hàng ngàn năm bây giờ lên thẳng vị trí tiên phong nên chưa quen chăng? Có thể còn phải bàn cãi thêm vì còn có những sức ì khác khách quan hơn góp phần tăng sự “nhút nhát” mang tính bản năng của doanh nhân Việt. Nhưng cũng phải đồng ý nhận xét trên là có thật nếu để ý không khí đêm 13.10: cảnh co cụm thành nhóm quen thuộc vẫn còn đó. Ngay trong chính mình với nhau.

Sự cố xây dựng cầu Cần Thơ cũng là một dịp để thấy doanh nhân Cần Thơ từ trong sâu xa là những người có tình cảm và có trách nhiệm với xã hội. Trước khi có lời kêu gọi của CBA, doanh nghiệp hội viên đã tự động đi ủy lạo nạn nhân. Chỉ riêng hội viên CBA đã đóng góp hơn 500 triệu đồng riêng cho sự cố ngày 26.9.2007.

Một ghi nhận là cho đến nay CBA tồn tại và phát triển dựa vào ý chí của một người phụ nữ nhỏ nhắn mà lại chưa bao giờ là doanh nhân: bà Nguyễn Mỹ Thuận. Từ một tập hợp doanh nghiệp bỡ ngỡ ban đầu, người phụ nữ này đã tạo ra dần một tổ chức mà doanh nghiệp có thể xem như là mái nhà chung, nơi tiếng nói của họ tiếp tục đến được nơi cần nghe. Nơi mọi doanh nghiệp lớn nhỏ đều được hỗ trợ như nhau. Nỗi lo về một hiệp hội ra đời để… tan rã như bao hiệp hội trước đây đã tan biến. CBA đã nhiều lần thay mặt hội viên để đối thoại với chính quyền. Qua CBA, doanh nghiệp Cần Thơ được nối kết với nhiều hiệp hội khác.

Gala như một dấu ấn trong bước tiến của doanh nhân Cần Thơ và của CBA. Chỉ còn sót lại một chút: chúng ta vẫn còn nhút nhát lắm!


Trần Kiêm Mỹ Xuyên

Không có nhận xét nào: