Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Ba trong một


Ba trong một
Sơn dầu
Triển lãm Mỹ thuật Sóc Trăng lần thứ nhất


Xem thêm:
Huỳnh Khắc Thảo
Những gì có lợi cho dân ta
Reehu

_

Không có nhận xét nào: