Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007

"Những cảnh đời, những tấm lòng"


Trong đời sống còn có những con người nghèo khổ “tàn” nhưng không chịu “phế”, đã dũng cảm đương đầu với số phận để sống một cuộc sống rất đáng trân trọng. Giúp họ sống qua đau khổ còn có những tấm lòng hảo tâm xa gần. Nhưng đáng khâm phục hơn là nhân cách cao vời của những con người dù nghèo nàn, tật bệnh nhưng không hề thiếu tấm lòng nhân ái. Tất cả “những cảnh đời, những tấm lòng” ấy được “một tấm lòng” Tôn Thất Lang thể hiện trong quyển “Những cảnh đời - Những tấm lòng”.

Nhà văn TônThất Lang lưu giữ và tiếp tục kể những câu chuyện về "những tấm lòng" trên blog: tonthatlang.blogspot.comPhù Sa Lộc giới thiệu

Không có nhận xét nào: