Thứ Năm, 4 tháng 10, 2007

Reehu

Huỳnh Khắc Thảo

Reehu (*) (phấn tiên)
Giải khuyến khích Triển lãm Mỹ thuật Khu vực 6 ĐBSCL


________

(*) Thần sức mạnh của người Khmer
Không có nhận xét nào: