Thứ Ba, 17 tháng 7, 2007

Cái mặt chù ụ!

Con chù ụ rất nhiều người đã nghe, thường thấy (?!) nhưng có lẽ không mấy người tường tận, đó là một loại cua!
Xin đọc thêm bài "MÙA MƯA ĐẾN BA ĐỘNG HÒA MÌNH VỚI THIÊN NHIÊN" của nhà thơ Phù Sa Lộc dưới đây để biết.
Ảnh: Phù Sa Lộc

Không có nhận xét nào: