Thứ Hai, 9 tháng 7, 2007

Hoa đồng cỏ nội

Quầy dừa nước


Hoa bắp chuối


Hoa so đũa


Hoa muồng


Lục bình


Hoa gáo


Hoa điên điển


Hoa chuối pháo


Hoa chuối

Không có nhận xét nào: