Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

Thời gianNăm xưa mây ở trên đầu
Bây giờ mây ở dưới cầu nước trôi
Em về chân bước xa xôi
Ta về đứng ngó đỉnh đồi em quaKhông có nhận xét nào: