Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

Poster năm du lịch quốc gia "Mekong - Can Tho 2008"

Metinfo được Ban tổ chức năm du lịch quốc gia "Mekong - Can Tho 2008" chọn 2 mẫu poster.

Không có nhận xét nào: