Thứ Hai, 9 tháng 7, 2007

Logo mới cho ITTPC

________________________________________________________________

Logo mới cho Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ

3 mảng màu đại diện cho 3 nội dung
mà ITTPC có chức năng xúc tiến: du lịch, thương mại, đầu tư.
Dấu chấm của chữ i chạy trên quỹ đạo mang hình chữ C (Cần Thơ) thể hiện tính năng động của ITTPC.
__________________________________________________________________

Không có nhận xét nào: