Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

Nghệ thuật tạo hình cho trái cây

Xin giới thiệu nghệ thuật tạo hình trái cây, một loại hình nghệ thuật rất phổ biến tại xứ miệt vườn.
______________________________
Địa chỉ liên lạc với nghệ nhân:

Nguyễn Ngọc Mai
email: mainguyen_flowers@yahoo.com
Điện thoại: 0989183835

Không có nhận xét nào: